In KVLO magazine: efficiënte oplossingen voor geluidsproblemen in sportaccommodaties

Omdat wij veel waarde hechten aan de gezondheid van de sporter en wij onze doelgroep willen voorzien van informatie, waarmee men het probleem op een juiste manier kan aanpakken. Hiervoor hebben wij in het magazine van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke opvoeding een artikel geplaatst wat een ieder handvatten bied.

Na het lezen van dit artikel hopen wij duidelijkheid te verschaffen om de juiste keuzes te maken betreffende de materialen. Wat gebruik je waar en welke oplossing levert het meeste rendement op?

De KVLO zet zich in voor leerkrachten en docenten in de lichamelijk opvoeding en combinatiefunctionarissen in onderwijs en sport. Als de grootste lerarenvereniging in Nederland maken zij zich hard voor een gezond en goed bewegingsonderwijs, voor ruim 11.500 belanghebbende. Ze bieden zorg aan, onder andere, het behalen van de nagalmtijd. Iets waar ook wij naar streven en garantie voor af geven. Zo als het artikel sluit: Wij willen met z’n allen een prettig akoestisch klimaat creëren! Lees via onderstaande link het gehele artikel:

Klik hier voor het artikel

KVLO

Fotograaf: Ron Dekker

Oplossingen op maat voor geluidsproblemen

TIG akoestiek is gespecialiseerd in ruimte-akoestiek in de breedste zin des woords. Met een goede ruimte-akoestiek in uw accommodatie voorkomt u slechte spraakverstaanbaarheid, overmatige galm, concentratieverlies en andere geluidsproblemen.

Geluid reduceren en beheersen, dat is kortweg wat wij doen. Al decennia lang! Wij analyseren uw probleem en lossen het op. Geheel vrijblijvend wordt aan de hand van geluidsmetingen en berekeningen de geluidsoverlast in kaart gebracht en vertaald in een oplossing.

Meer over ons
2019-06-17T14:46:17+00:00